… а није Монголија…

  • Бучеђ планина, Румунија, фебруар 2017.