… шареног даждевњака…

  • Село Сопотница, април 2016.