Изнад Лима дилема: час Сунце, час облак што га шаље Црна Гора…

  • Село Лучице, април 2016.